Sunt intrebări sau propuneri? +37323045601

 

Ședințele Consiliului de etică al cadrului didactic pe anul 2022-2023

 Conținutul tematic

Responsabil

Termin de realizare

Indicatori/Rezultate

 

 

 

 

1.Ședință organizatorică

-Întocmirea și aprobarea planului de activitate a Codului de Etică

-Activități recomandate pentru activitatea Consiliului de Etică

Membrii Consiliului de etică

Septembrie 2022

Pr.verbal nr.1

 

 

 

 

2.Sedință organizatorică

Portretul dirigintelui eficient

-Repere metodologice pentru cadrele didactice,elevi și părinți privind organizarea și funcționarea Consiliului de etică a gimnaziului

Membrii Consiliului de etică

Noiembrie 2021

Pr.verbal nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Seminar

Conflictul,cauze și soluționarea acesteia

-Constatarea încălcărilor din Codul de Etică

-Examinarea petițiilor,sesizărilor și cererilor depuse(la necesitate)

 

 

Membrii Consiliului de etică

Februarie 2023

Pr.verbal nr.3

4.Training

Intelegența emoțională ți abilități de comunicare al managementului conflictului

-Exemple de bune practici în realizarea obiectivilor

-Despre relațiile profesor-elev-părinte aplicate în gimnaziu

Membrii Consiliului de etică

Aprilie 2023

Pr.verbal nr.4

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții